top of page

Nadpis 3

Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Internetová stránka: www.invoi.online (dále jen „stránka“) používá soubory cookie k přizpůsobení stránky potřebám uživatelů, zlepšení její navigace nebo čitelnosti a usnadnění uživatelům její nalezení na internetu. Stránka používá soubory cookie od nástrojů Google. Tyto nástroje umožňují anonymně sledovat chování uživatelů na stránce, usnadňují opětovnou návštěvu a lépe přizpůsobují obsah a strukturu stránky jejich potřebám (např. zjistíme, které informace byly nejčastěji čteny, jaké informace chyběly, a také kolik z vás nás navštívilo a zda jste k nám přišli přes vyhledávače nebo z jiných zdrojů, budeme moci vytvářet remarketingové seznamy a předávat je nástrojům Google). Stránka nečte automatizovaným způsobem žádná jiná data uživatelů než ta obsažená v souborech cookie. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou informační údaje, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele stránky a jsou určeny pro používání webových stránek služby. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, odkud pocházejí, dobu, po kterou jsou uloženy v koncovém zařízení, a unikátní číslo. Stránka používá „trvalé“ soubory (jsou uloženy na zařízení uživatele až do jejich smazání nebo do uplynutí doby stanovené v jejich parametrech - ne více než 38 měsíců). Většina webových prohlížečů implicitně umožňuje ukládání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé mohou kdykoli změnit tyto nastavení. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby automaticky blokovala obsluhu souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o jejich každoročním umístění v koncovém zařízení uživatele webové služby. Chybějící změna těchto nastavení ve webovém prohlížeči znamená souhlas se používáním souborů cookie na stránce. Pokud si nepřejete ukládat soubory cookie ve svém koncovém zařízení, změňte podmínky ukládání nebo přijímání souborů cookie změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Zpracování osobních údajů: Upozorňujeme, že společnost INVOI Sp. z o.o. zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Pokud hledáte podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů INVOI, obraťte se na nás.

IDENTITA SPRÁVCE Správcem údajů je společnost INVOI Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (03-921), Londýnská ulice 24/4 - odpovědná za udržování a rozvoj registrace.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE S účastníkem můžete kontaktovat správce údajů prostřednictvím e-mailové adresy info@invoi.email, kontaktního formuláře na adrese http://www.invoi.online/kontakt nebo písemně na sídlo správce.

KONTAKTNÍ ÚDAJE ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ INVOI jmenovalo inspektora pro ochranu údajů, se kterým se můžete spojit prostřednictvím e-mailu iod@invoi.com.pl. Inspektora pro ochranu údajů můžete kontaktovat ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a využívání práv souvisejících se zpracováním údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLADNY Stránky na doméně http://www.invoi.online/ mohou obsahovat e-mailové adresy. Uživatel, který používá odkaz jako e-mailovou adresu, souhlasí se zpracováním svých údajů (e-mailové adresy a dobrovolně poskytnutých údajů ve zprávě) za účelem odeslání odpovědi na položené otázky.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty a předány orgánům veřejné správy, službám, soudům a státnímu zastupitelství.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ Vaše osobní údaje budou zpracovávány dočasně, tj. pro potřeby korespondence.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ Máte právo přístupu k svým údajům a právo požadovat jejich opravu a vymazání.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST K DOHLEDAJÍCÍMU ORGÁNU Máte právo podat stížnost u dohledového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů v členském státě svého obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení. Úřad pro ochranu osobních údajů (PUODO) Adresa: Stawki 2, 00-193 Varšava Telefon: 22 531 03 00

PŘÍJEM DÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Údaje pocházejí od osob, jejichž údaje se týkají, a byly poskytnuty k navázání kontaktu.

INFORMACE O DOBROVOLNOSTI NEBO POUZE O ZÁVAZNOSTI POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Poskytnutí osobních údajů bylo dobrovolné, ale bylo podmíněno možností jednat správce údajů.

bottom of page