top of page

ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE

Rozwiązania infrastrukturalne w naszej firmie odnoszą się do wszystkich podstawowych technologicznych  elementów, które zapewniają działanie naszej infrastruktury IT.
Obejmują one między innymi sieć komputerową, serwery, systemy przechowywania danych, zasilacze UPS, rozmieszczenie sprzętu, kablowanie strukturalne oraz inne niezbędne komponenty i urządzenia potrzebne do zapewnienia stabilnej i efektywnej infrastruktury technologicznej w naszej firmie.

- Hardware
INVOI sp. z o.o. jako ogólnopolski integrator systemów informatycznych świadczy szeroki zakres usług w zakresie konsolidacji środowisk przetwarzania informacji. Nadrzędnym celem świadczonych usług jest automatyzacja zadań i procesów IT zachodzących w cyklu życia organizacji Klienta, zachowując przy tym maksimum bezpieczeństwa.

- Sprzedaż
Spółka, zajmuje się sprzedażą zarówno produktów własnych jak i rozwiązań zbudowanych z wykorzystaniem produktów infrastrukturalnych firm trzecich. Koncentruje się na sprzedaży do przedsiębiorstw średnich, dużych jak i podmiotów administracji publicznej.

- Realizacja
Zajmujemy się realizacją projektów infrastrukturalnych (dostawa, instalacja i konfiguracja, utrzymanie) na potrzeby rozwiązań własnych, dostawców innych aplikacji oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania z wykorzystaniem technologii innych firm.  

​- Chmura Microsoft Azure, Migracja, Administracja
Platforma oferująca szeroki zakres rozwiązań. Umożliwia stworzenie serwerów, magazynu danych, instalowanie aplikacji czy tworzenie usług obliczeniowych w ramach jednej kompletnej platformy,

Microsoft Azure to otwarta i elastyczna platforma, która dostarcza wszystkie elementy składowe umożliwiające szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi. Chmura Azure oferuje szeroki zakres usług aplikacyjnych, obliczeniowych, magazynu i sieci. Umożliwia tworzenie aplikacji, korzystając z dowolnego języka, narzędzia lub środowiska. Ponadto pozwala integrować publiczne aplikacje chmurowe z istniejącym środowiskiem IT.

- Outsourcing IT
Outsourcing IT polega na zleceniu działań informatycznych firmie zewnętrznej. Jest to idealny sposób na obniżenie kosztów utrzymania sprzętu informatycznego firmie zewnętrznej, pozwala obniżyć koszty a jednocześnie wciąż korzystać ze wyspecjalizowanej kadry informatycznej.

- tworzenie, modernizowanie oraz rozbudowywanie sieci komputerowej,

- zarządzanie urządzeniami sieciowymi,

- utrzymywanie sprzętu komputerowego (serwis sprzętu),

- zabezpieczanie danych przed utratą (kopia zapasowa),

- zarządzanie serwerami,

- rozwiązywanie problemów z oprogramowanie,

- szybka reakcja na awarie i usterki,

- instalacja nowych komputerów, drukarek itp. w firmie

​Co można zyskać korzystając z outsourcingu IT?

- obniżenie i ustabilizowanie kosztów utrzymania sprzętu,

- dostęp do specjalistów z zakresu informatyki,

- wczesne przeciwdziałanie awariom,

- szybka reakcja w przypadku awarii,

- stały monitoring,

- wsparcie w trybie 24/7/365,

bottom of page