top of page
  • Zdjęcie autoraAndrzej Wójcik

Przygotowanie i wsparcie zakładu gospodarki odpadami w woj. mazowieckim do certyfikacji ISO 27001/NIS2 oraz 23301.


Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy przygotowania i wsparcie zakładu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim do certyfikacji zgodnie z normami ISO 27001, NIS2 oraz ISO 22301. Nasz zespół ekspertów będzie ściśle współpracował z zakładem, aby przeprowadzić kompleksowy audyt, który obejmie wszystkie aspekty cyberbezpieczeństwa oraz zarządzaniem ciągłością działania.

Audyt cyberbezpieczeństwa będzie polegał na dokładnej analizie obecnej infrastruktury IT, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i luk bezpieczeństwa, a także ocenie skuteczności istniejących środków ochrony. Zespół przeprowadzi testy penetracyjne, audyty zgodności oraz ocenę ryzyka, aby zweryfikować czy systemy i dane zakładu są odpowiednio zabezpieczone przed atakami cybernetycznymi. Wdrożone zostaną również najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych oraz zarządzania incydentami, zgodnie z wymogami norm ISO 27001 i NIS2.

Jednocześnie, nasz zespół zajmie się przygotowaniem zakładu do certyfikacji ISO 22301, która dotyczy zarządzania ciągłością działania. Przeprowadzimy szczegółową analizę procesów operacyjnych, identyfikację krytycznych zasobów i potencjalnych punktów awarii. Na tej podstawie opracujemy plany awaryjne oraz procedury odzyskiwania po awarii, aby zapewnić, że zakład będzie w stanie kontynuować swoją działalność nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i odporności na incydenty, ale także zwiększenie efektywności operacyjnej i zgodności z międzynarodowymi normami. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać zakład w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa i zarządzania ciągłością działania, co przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, jak i lokalnej społeczności. Dzięki naszym działaniom, zakład gospodarki odpadami będzie mógł działać bezpieczniej, bardziej efektywnie i w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz tymi przyszłymi – NIS2


1 wyświetlenie0 komentarzy

Komentar


bottom of page