top of page
  • Zdjęcie autoraAndrzej Wójcik

Przeprowadziliśmy kolejny audyt cyberbezpieczeństwa, tym razem w Zakładzie Energetyki Cieplnej w woj. mazowieckim.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednostki samorządowe takie jak Zakłady Energetyki Cieplnej, są zobowiązane do przestrzegania m.in. norm Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), które mają na celu zapewnienie spójności i bezpieczeństwa systemów informacyjnych administracji publicznej. KRI stanowią zbiór wymagań i zaleceń dotyczących zarządzania informacjami, ochrony danych osobowych oraz interoperacyjności systemów informacyjnych. Aby zapewnić zgodność z tymi normami, jednostki samorządowe muszą regularnie przeprowadzać audyty, które ocenią stopień realizacji wymagań KRI.

Audytowanie jednostek samorządowych pod kątem zgodności z KRI jest kluczowym elementem w procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audyty te obejmują ocenę polityk bezpieczeństwa, procedur zarządzania ryzykiem, a także stosowanych środków technicznych i organizacyjnych. Regularne audyty pomagają zidentyfikować potencjalne słabości i luki w systemach informacyjnych, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych.

Ponadto, audyty zgodności z KRI mają na celu zapewnienie, że jednostki samorządowe efektywnie zarządzają dostępem do informacji i chronią dane przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy utratą. W ramach audytów sprawdzane są również procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa oraz plany ciągłości działania, które mają na celu minimalizowanie skutków potencjalnych awarii lub ataków cybernetycznych.

Przestrzeganie norm KRI jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kluczowym elementem budowania zaufania obywateli do administracji publicznej. Jednostki samorządowe, które skutecznie wdrażają i monitorują wymagania KRI, przyczyniają się do poprawy jakości świadczonych usług publicznych oraz ochrony danych osobowych obywateli.

Regularne audyty zgodności z KRI wspierają również rozwój i modernizację infrastruktury informacyjnej jednostek samorządowych, co pozwala na lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym. Dzięki audytom możliwe jest również podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, co przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem.

W rezultacie, obowiązkowe przestrzeganie i audytowanie zgodności z normami KRI stanowi fundament dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej, co ma bezpośredni wpływ na efektywność i transparentność działań publicznych.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page