top of page
  • Zdjęcie autoraAndrzej Wójcik

Podpisaliśmy Umowę z Muzeum Narodowym w Warszawie
Wsparcie eksperckie w zakresie IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie serwisu internetowego do udostępniania zdigitalizowanych zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (dalej „Serwis internetowy”) w ramach realizacja zadania pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” .


19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page