top of page
AdobeStock_339073920.jpeg

Outsourcing IOD

Inspektorzy danych osobowych i doświadczenie radców prawnych, którzy zawsze w swojej pracy największą wagę przywiązują do zrozumienia potrzeb Klienta. Jest to możliwe dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zagadnienia. Udzielamy prostych i jasnych odpowiedzi, pomagamy minimalizować ryzyko prawne, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo Klienta.

USŁUGI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Stały nadzór / outsourcing administratora ABI / IOD;

 • Szkolenie RODO dla personelu przetwarzania danych osobowych;

 • Szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD);

 • Szkolenie dla administratorów danych osobowych (ADO);

 • Szkolenie dla administratorów systemów informatycznych (ASI);

 • Szkolenia ochrony danych osobowych dla podmiotów jako podwykonawca;

 • Konsultacje dla firm, stowarzyszeń, urzędów, placówek medycznych;

 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych;

 • Opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

 • Sprzedaż wzorcowej Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych;

 • Sprzedaż wzorcowej Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

 • Opracowanie kodeksu postępowania zgodnego z RODO;

 • Rejestr czynności przetwarzania danych;

 • Ocena ryzyk (DPIA);

 • Audyt ochrony danych osobowych w zakładzie / Audyt RODO;

 • Opracowanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla niejawnych systemów informatycznych;

 • Opracowanie Procedur Bezpiecznej Eksploatacji dla niejawnych systemów informatycznych;

 • Wdrożenie zabezpieczeń niejawnej sieci teleinformatycznej (stacje robocze, serwery, routery, ASA).

bottom of page