top of page
biznesmeni

Konsulting

Zapewniamy wybór najbardziej odpowiedniego dla organizacji produktu oraz usług wdrożeniowej, gwarantującej jakość i bezpieczeństwo realizacji projektu.


Zakres usługi:
•    opracowanie opisu przedmiotu zamówienia,
•    przygotowanie ogłoszenia o postępowaniu,
•    przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
•    przeprowadzenie analizy porównawczej zebranych ofert,
•    wsparcie w procesie negocjacji kontraktu.


Możliwość rozszerzenia usługi o:
•    nadzór audytowy doświadczonego Audytora nad realizacją projektu,
•    weryfikacja jakości kluczowych produktów projektu,
•    okresowe wsparcie w zarządzaniu projektem.
 
W ramach wsparcia w wyborze systemów informatycznych i negocjacjach umów na ich realizację proponujemy:
Przygotowanie dokumentacji SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) dla systemów informatycznych (również według wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych):
•    opis przedmiotu zamówienia,
•    określenie warunków dopuszczających dla wykonawców,
• sformułowanie zapisów zabezpieczających uzyskanie niezbędnej funkcjonalności rozwiązania,
•  określenie wymagań względem: wdrożenia, licencji, serwisu oraz gwarancji,
•    sformułowanie IPU (Istotnych Postanowień Umowy),
•    sprecyzowanie kryteriów oceny ofert,
•    zapewnienie porównywalności składanych ofert.


Doradztwo w zakresie wyboru systemów informatycznych (w tym: klasy ERP – Enterprise Resource Planning oraz CRM – Customer Relationship Management):
•    analiza dostępnych na rynku rozwiązań,
•    analiza doświadczeń dostawców rozwiązań,
•    porównanie przydatności systemów z punktu widzenia potrzeb organizacji,
•    rekomendacja optymalnego wyboru.


Analizę i ranking ofert złożonych w postępowaniach przetargowych na systemy informatyczne:
•    analiza funkcjonalności oferowanych rozwiązań,
•   analiza doświadczenia wykonawców adekwatnego do specyfiki organizacji,
•    porównanie warunków wdrożenia, serwisu oraz dostawy rozwiązań,
•    ocena zaoferowanych warunków handlowych.


Kompleksowe doradztwo przetargowe ukierunkowane na wynegocjowanie korzystnych kontraktów na realizację systemów informatycznych (wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, outsourcingowych typu SLA – Service Level Agreement):
•    analiza umów pod kątem prawnym i merytorycznym,
•    wykrywanie potencjalnych "pułapek" w umowach,
•    projektowanie zapisów umownych zabezpieczających sukces projektu,
•    negocjacje warunków kontraktów na realizację systemów informatycznych.

bottom of page