top of page

INFRASTRUKTURNÍ ŘEŠENÍ

Řešení infrastruktury ve naší firmě se týká všech základních technologických prvků, které zajišťují fungování naší IT infrastruktury. Patří sem například počítačová síť, servery, úložiště dat, záložní zdroje UPS, rozmístění hardware, strukturované kabeláže a další nezbytné komponenty a zařízení potřebné k udržení stabilní a efektivní technologické infrastruktury ve naší firmě.

- Hardware
INVOI sp. z o.o. jako celonárodní integrátor informačních systémů poskytuje širokou škálu služeb v oblasti konsolidace informačních prostředí. Hlavním cílem poskytovaných služeb je automatizace úkolů a procesů IT v životním cyklu klientovy organizace, přičemž je zachováno maximální zabezpečení.

- Prodej
Společnost se zabývá prodejem jak vlastních produktů, tak i řešení postavených na produktech infrastrukturálních firem třetích stran. Zaměřuje se na prodej středním a velkým podnikům a subjektům veřejné správy.

- Realizace
Zabýváme se realizací infrastrukturních projektů (dodávka, instalace a konfigurace, údržba) pro vlastní řešení, dodavatele jiných aplikací a poskytuje komplexní řešení s využitím technologií jiných firem.

- Microsoft Azure Cloud, Migrace, Správa
Platforma nabízející širokou škálu řešení. Umožňuje vytvoření serverů, datového úložiště, instalaci aplikací a vytváření výpočetních služeb v rámci jedné komplexní platformy.

Microsoft Azure je otevřená a flexibilní platforma, která poskytuje veškeré komponenty umožňující rychlé vytváření, nasazování a správu cloudových řešení. Azure Cloud nabízí širokou škálu aplikačních, výpočetních, úložných a síťových služeb. Umožňuje vytvářet aplikace v jakémkoli jazyce, nástroji nebo prostředí. Navíc umožňuje integrovat veřejné cloudové aplikace s existujícím IT prostředím.

- IT Outsourcing
Outsourcing IT spočívá v zadávání informačních činností externí firmě. Je to ideální způsob, jak snížit náklady na udržování IT vybavení externí firmě, umožňuje snížení nákladů a zároveň stále využívat specializovaný personál v oblasti informatiky.

- vytváření, modernizace a rozšiřování počítačové sítě,

- správa síťových zařízení,

- údržba počítačového hardwaru (servis hardware),

- zálohování dat,

- správa serverů,

- řešení problémů s softwarem,

- rychlá reakce na poruchy a závady,

- instalace nových počítačů, tiskáren atd. ve firmě

Co lze získat využitím IT outsourcingu?

- snížení a stabilizace nákladů na údržbu hardwaru,

- přístup k odborníkům v oblasti informatiky,

- předcházení poruchám,

- rychlá reakce v případě poruchy,

- pravidelný monitoring,

- podpora v režimu 24/7/365.

bottom of page