top of page

Audyt Środowiska IT

Ocena poziomu bezpieczeństwa
a) Testy bezpieczeństwa wykonywanych z sieci Internet
b) Testy głównej strony WWW w zakresie:
* OWASP Top 10-2017 Top 10,
* Analiza konfiguracji,
* Testy odporności na ataki Denial of Service,
c) Testy bezpieczeństwa serwerów w sieci DMZ,
d) Testy bezpieczeństwa sieci wewnętrznej,
e) Analiza konfiguracji wszystkich urządzeń sieciowych, 
f) Analiza reguł systemu firewall oraz ich optymalizacji pod kątem bezpieczeństwa i wydajności,
g) Analiza bezpieczeństwa systemów (włączając analizę konfiguracji wszystkich komponentów – systemu operacyjnego oraz baz danych). Analizie zostaną poddane między innymi następujące systemy: 
system pocztowy, system antywirusowy, system IPS/IDS, system proxy, system DNS, VPN, FTP. 
h) Analiza bezpieczeństwa dostępu z telefonów do poczty elektronicznej. Analiza uwzględnia ocenę bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa oraz ocenę polityki zarządzania zdalnym
dostępem.
i) Analiza ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa infrastruktury,

​​

W ramach audytu wykonujemy następujące prace:
Opracowujemy dokumentację bezpieczeństwa, na którą będą się składać następujące elementy: polityka bezpieczeństwa informacji, proces zarządzania bezpieczeństwem informacji, zasady bezpieczeństwa informacji, standardy bezpieczeństwa informacji oraz procedury bezpieczeństwa informacji. Dokument polityki bezpieczeństwa informacji zawiera:

 • Definicję i cele bezpieczeństwa informacji,

 • Intencje zapewniania bezpieczeństwa informacji,

 • Strategię bezpieczeństwa informacji,

 • Podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • Podejście do szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem.


Dokumentacja procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji zawiera:

 • Opis celów i zakresu procesu,

 • Opis ról niezbędnych do realizacji procesu,

 • Opis przebiegu procesu,

 • Definicję polityki i zasad dla procesu,

 • Definicję mierników skuteczności i efektywności procesu,

 • Szczegółowe procedury funkcjonowania procesu.


Dokument zasad bezpieczeństwa informacji z zasady odnosi się do zagadnień bezpieczeństwa informacji ujętych w normie ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 oraz określa kluczowe wymagania, zalecenia oraz wytyczne bezpieczeństwa informacji. Dokumenty standardów bezpieczeństwa informacji stanowią uzupełnienie wymagań, zaleceń i wytycznych zawartych w dokumencie zasad bezpieczeństwa informacji. Na tej podstawie opracowane są następujące standardy bezpieczeństwa:

 

 • Urządzeń sieciowych,

 • Stacji roboczych i serwerów,

 • Kryptograficznej ochrony informacji,

 • Aplikacji infrastrukturalnych,

 • Uwierzytelniania i autoryzacji,

 • Nadawania uprawnień,

 • Usuwania danych z nośników,

 • Środowisk wirtualnych,

 • Sieci bezprzewodowych,

 • Urządzeń mobilnych,

 • Pomiarów bezpieczeństwa informacji (metryki i sposoby pomiarów).

Ocena bezpieczeństwa wszystkich aplikacji biznesowych
Ocena uwzględnia:

a) Bezpieczeństwo aplikacji webowej w oparciu o OWASP ASVS poziom 2B
b) Analizę konfiguracji serwera www
c) Analizę konfiguracji systemów operacyjnych
d) Analizę konfiguracji bazy danych
Model zagrożeń dla wszystkich aplikacji biznesowych

Dokumenty procedur bezpieczeństwa dotyczą:

 • Obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji,

 • Nadzoru nad dokumentami,

 • Oceny skuteczności zabezpieczeń,

 • Działań zapobiegawczych i korygujących,

 • Audytu wewnętrznego,

 • Zarządzania zmianami,

 • Postępowanie z urządzeniami mobilnymi,

 • Inne działania niezbędne do poprawnego funkcjonowania.


Umieszczona powyżej metodologia pozwala na kompleksowe zbadanie organizacji pod kątem potencjalnych zagrożeń. Na życzenie Klienta dokonujemy badania wybranych obszarów IT.

AdobeStock_189224821.jpeg
bottom of page